Emotions Anonymous
The Twelve Steps of EA
 
 1. Vi medgav att vi var maktlösa inför våra känslor och att våra liv hade blivit ohanterliga.
   
 2. Vi kom till tro på att en Kraft större än vi själva, kunde återföra oss till känslomässig hälsa.
   
 3. Vi fattade ett beslut att lämna över vår vilja och våra liv i händerna på Gud, så som vi uppfattade Honom.
   
 4. Vi gjorde en genomgripande och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.
   
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
   
 6. Vi var helt och hållet redo att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
   
 7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
   
 8. Vi gjorde en lista över alla de personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.
   
 9. Vi gottgjorde dessa människor så långt det var oss möjligt, utom då det skulle skada dem eller andra.
   
 10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.
   
 11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, så som vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och kraft att utföra den.
   
 12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande, som en följd av dessa steg, försökte vi föra detta budskap vidare och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
   

De tolv stegen är återgivna för anpassning med tillstånd från Alcoholics Anonymous World Services, Inc. ©1939, 1955, 1976.

12 steps traditions helpful promises
Emotions Anonymous